Sim
Esim
SIM 4G ÚC - NEW ZEALAND (8GB/15 NGÀY)

SIM 4G ÚC - NEW ZEALAND (8GB/15 NGÀY)

Sim du lịch Úc tốc độ 4G truy cập đạt chuẩn quốc tế , nghe gọi thả ga tại xứ sở Kangaroo , tiết kiệm chi phí roaming cực thấp , tiện lợi - sử dụng dễ dàng . Sim 4G Du Lịch Úc (tốc độ truy cập nhanh, ổn định)  🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 8GB ...

SIM 4G ÚC NGHE GỌI THẢ GA (70GB/28 NGÀY)

SIM 4G ÚC NGHE GỌI THẢ GA (70GB/28 NGÀY)

Sim du lịch Úc tốc độ 4G truy cập đạt chuẩn quốc tế , nghe gọi thả ga tại xứ sở Kangaroo , tiết kiệm chi phí roaming cực thấp , tiện lợi - sử dụng dễ dàng . Sim 4G Du Lịch Úc (tốc độ truy cập nhanh, ổn định)  🔹  Truy cập Internet: Dung lượng tổng 70G...

eSIM 4G ÚC - NEW ZEALAND (8GB/15 NGÀY)

eSIM 4G ÚC - NEW ZEALAND (8GB/15 NGÀY)

Sim du lịch Úc tốc độ 4G truy cập đạt chuẩn quốc tế , nghe gọi thả ga tại xứ sở Kangaroo , tiết kiệm chi phí roaming cực thấp , tiện lợi - sử dụng dễ dàng . eSim 4G Du Lịch Úc (tốc độ truy cập nhanh, ổn định)  🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 8GB...

eSIM 4G ÚC - NEW ZEALAND (6GB/10 NGÀY)

eSIM 4G ÚC - NEW ZEALAND (6GB/10 NGÀY)

Sim du lịch Úc tốc độ 4G truy cập đạt chuẩn quốc tế , nghe gọi thả ga tại xứ sở Kangaroo , tiết kiệm chi phí roaming cực thấp , tiện lợi - sử dụng dễ dàng . eSim 4G Du Lịch Úc (tốc độ truy cập nhanh, ổn định)  🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 6GB...

SIM 4G ÚC NGHE GỌI THẢ GA (40GB/28 NGÀY)

SIM 4G ÚC NGHE GỌI THẢ GA (40GB/28 NGÀY)

Sim du lịch Úc tốc độ 4G truy cập đạt chuẩn quốc tế , nghe gọi thả ga tại xứ sở Kangaroo , tiết kiệm chi phí roaming cực thấp , tiện lợi - sử dụng dễ dàng . Sim 4G Du Lịch Úc (tốc độ truy cập nhanh, ổn định)  🔹 Nhà mạng: Optus 🔹 Truy cập Internet: Du...

Chat hỗ trợ
Chat ngay