Sim
Esim
SIM 4G HÀN QUỐC (10GB/5 NGÀY)

SIM 4G HÀN QUỐC (10GB/5 NGÀY)

Sim DATA 4G HÀN QUỐC (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 10GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 5 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua ...

SIM 4G HÀN QUỐC (20GB/8 NGÀY)

SIM 4G HÀN QUỐC (20GB/8 NGÀY)

eSim DATA 4G HÀN QUỐC (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 20GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 8 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua...

SIM 4G HÀN QUỐC (5GB/8 NGÀY)

SIM 4G HÀN QUỐC (5GB/8 NGÀY)

eSim DATA 4G HÀN QUỐC (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 5GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 8 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua ...

Chat hỗ trợ
Chat ngay