Sim
Esim
eSIM 4G ĐÔNG NAM Á (MỖI NGÀY 2GB)

eSIM 4G ĐÔNG NAM Á (MỖI NGÀY 2GB)

eSim DATA 4G ĐÔNG NAM Á (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) Dùng được cho 5 nước: SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA - THAILAND - CAMBODIA 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 2GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng:  Tùy thuộc vào số ngày du lịch...

eSIM 4G ĐÔNG NAM Á (MỖI NGÀY 1GB)

eSIM 4G ĐÔNG NAM Á (MỖI NGÀY 1GB)

eSim DATA 4G ĐÔNG NAM Á (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) Dùng được cho 5 nước: SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA - THAILAND - CAMBODIA 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 1GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng:  Tùy thuộc vào số ngày du lịch...

Chat hỗ trợ
Chat ngay