Sim
Esim
eSIM 4G CHÂU ÂU (20GB/10 NGÀY)

eSIM 4G CHÂU ÂU (20GB/10 NGÀY)

eSim DATA 4G Châu Âu (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng 20GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 2GB)  🔹  Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không...

eSIM 4G CHÂU ÂU (30GB/15 NGÀY)

eSIM 4G CHÂU ÂU (30GB/15 NGÀY)

eSim DATA 4G Châu Âu (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng 30GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 2GB)  🔹  Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không...

eSIM 4G CHÂU ÂU (40GB/20 NGÀY)

eSIM 4G CHÂU ÂU (40GB/20 NGÀY)

eSim DATA 4G Châu Âu (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng 40GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 2GB)  🔹  Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không...

eSIM 4G CHÂU ÂU (30GB/10 NGÀY)

eSIM 4G CHÂU ÂU (30GB/10 NGÀY)

eSim DATA 4G Châu Âu (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng 30GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 3GB)  🔹  Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không...

eSIM 4G CHÂU ÂU (45GB/15 NGÀY)

eSIM 4G CHÂU ÂU (45GB/15 NGÀY)

eSim DATA 4G Châu Âu (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng 45GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 3GB)  🔹  Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không...

eSIM 4G CHÂU ÂU (60GB/20 NGÀY)

eSIM 4G CHÂU ÂU (60GB/20 NGÀY)

eSim DATA 4G Châu Âu (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng 60GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 3GB)  🔹  Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không...

Chat hỗ trợ
Chat ngay