Sim
Esim
eSIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (7GB/8 NGÀY)

eSIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (7GB/8 NGÀY)

eSim DATA 4G Trung Quốc  - Macau - Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 7GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 8 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các c...

eSIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (9GB/15 NGÀY)

eSIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (9GB/15 NGÀY)

eSim DATA 4G Trung Quốc - Macau - Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 9GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 15 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các c...

eSIM 4G TRUNG QUỐC (MỖI NGÀY 3GB)

eSIM 4G TRUNG QUỐC (MỖI NGÀY 3GB)

eSim DATA 4G Trung Quốc (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 3GB tốc độ cao 4G LTE 🔹 Thời gian sử dụng:  Tùy thuộc vào số ngày du lịch của khách hàng  🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc...

eSIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (12GB/30 NGÀY)

eSIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (12GB/30 NGÀY)

eSim DATA 4G Trung Quốc - Macau - Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 12GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 30 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các ...

Chat hỗ trợ
Chat ngay