Sim
Esim
eSIM 4G ĐÀI LOAN (15GB/5 NGÀY)

eSIM 4G ĐÀI LOAN (15GB/5 NGÀY)

eSim DATA 4G Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng 15GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 3GB) 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không h...

eSIM 4G ĐÀI LOAN (12GB/4 NGÀY)

eSIM 4G ĐÀI LOAN (12GB/4 NGÀY)

eSim DATA 4G Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng 12GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 3GB) 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không h...

eSIM 4G ĐÀI LOAN (18GB/6 NGÀY)

eSIM 4G ĐÀI LOAN (18GB/6 NGÀY)

eSim DATA 4G Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng 18GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 3GB) 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không h...

eSIM 4G ĐÀI LOAN (21GB/7 NGÀY)

eSIM 4G ĐÀI LOAN (21GB/7 NGÀY)

eSim DATA 4G Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng 21GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 3GB) 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không h...

Chat hỗ trợ
Chat ngay