Sim
Esim
SIM 4G HONGKONG (50GB/30 NGÀY)

SIM 4G HONGKONG (50GB/30 NGÀY)

Sim DATA 4G HONGKONG.(tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 50GB tốc độ cao 4G LTE 🔹 Nghe gọi: Có 2000 phút nghe gọi tại Hong Kong 🔹 Thời gian sử dụng: 30 ngày kể từ ngày lắp sim vào máy 🔹 Quốc gia hỗ trợ: Hong Kong

eSIM 4G HONG KONG (8GB/4 NGÀY)

eSIM 4G HONG KONG (8GB/4 NGÀY)

eSim DATA 4G HONG KONG (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 2GB tốc độ cao 4G LTE 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (eSim không hỗ trợ

eSIM 4G HONG KONG (10GB/5 NGÀY)

eSIM 4G HONG KONG (10GB/5 NGÀY)

eSim DATA 4G HONG KONG (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 2GB tốc độ cao 4G LTE 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (eSim không hỗ trợ

eSIM 4G HONG KONG (12GB/6 NGÀY)

eSIM 4G HONG KONG (12GB/6 NGÀY)

eSim DATA 4G HONG KONG (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 2GB tốc độ cao 4G LTE 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (eSim không hỗ trợ

Chat hỗ trợ
Chat ngay