SIM 4G CHÂU Á (6GB/8 NGÀY)

SIM 4G CHÂU Á (6GB/8 NGÀY)

Sim DATA 4G Châu Á (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) - Truy cập Internet: Dung lượng tổng 6GB tốc độ cao 4G LTE  - Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không hỗ trợ chức năn...

SIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (9GB/15 NGÀY)

SIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (9GB/15 NGÀY)

Sim DATA 4G Trung Quốc - Macau - Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 9GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 15 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộ

SIM 4G TRUNG QUỐC- MACAU - ĐÀI LOAN  (5GB/5 NGÀY)

SIM 4G TRUNG QUỐC- MACAU - ĐÀI LOAN (5GB/5 NGÀY)

Sim DATA 4G Đài Loan - Macau - Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 5GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 5 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc g...

eSIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (7GB/8 NGÀY)

eSIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (7GB/8 NGÀY)

eSim DATA 4G Trung Quốc  - Macau - Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 7GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 8 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các c...

eSIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (9GB/15 NGÀY)

eSIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (9GB/15 NGÀY)

eSim DATA 4G Trung Quốc - Macau - Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 9GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 15 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các c...

SIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN  (7GB/8 NGÀY)

SIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (7GB/8 NGÀY)

Sim DATA 4G Trung Quốc - Macau - Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 7GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 8 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc...

SIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (12GB/30 NGÀY)

SIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (12GB/30 NGÀY)

Sim DATA 4G Trung Quốc - Macau - Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 12GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 30 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cu...

eSIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (12GB/30 NGÀY)

eSIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (12GB/30 NGÀY)

eSim DATA 4G Trung Quốc - Macau - Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 12GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 30 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các ...

Chat hỗ trợ
Chat ngay